Koja su fizicko mehanicka svojstva keramickih plocica?

kategorija: Vesti | 0

Nase plocice zadovoljavaju sve zahteve navedene norme po grupama u kojima su deklarisane. A to se odnosi na sledeća svojstva:

-ČVRSTOĆA NA SAVIJANJE
Čvrstoća na savijanje: keramička pločica je proizvod koji prema svojim karakteristikama treba biti otporan na lomljenje i pucanje, odnosno proizvod koji treba biti čvrst.

-UPIJANJE VODE
Upijanje vode je karakteristika koja pokazuje nivo poroznosti pločice. Veće upijanje vode označava veći poroznost i obratno, manje upijanje znači da je struktura kompaktnija. Pločice s malom apsorpcijom vode (E<3%) otporne su na smrzavanje.

-OTPORNOST NA KISELINE I BAZE
Ispituje se otpornost glazure na uticaj kiselina i baze.

-OTPORNOST NA HEMIKALIJE KOJE SE KORISTE U DOMAĆINSTVU
Ispitivanjem se utvrđuje otpornost glazure na hemikalije koje se koriste prilikom čišćenja u domaćinstvu.

-OTPORNOST NA MRLJE
Ispituje se otpornost glazure na stvari koje uzrokuju mrlje.

-OTPORNOST NA PUKOTINE
Takođe se odnosi na svojstva glazure, utvrđuje se njena otpornost na nastajanje tankih pukotina.

-OTPORNOST NA ABRAZIJU
Ispitivanje se odnosi na utvrđivanje otpornosti pločica na oštećenja od trenja ili grebanja.

-OTPORNOST NA SMRZAVANJE
Otpornost na smrzavanje bitna je karakteristika pločica za spoljnju upotrebu oblaganja.

Koja su fizicko mehanicka svojstva keramickih plocica