Saveti pri izboru keramičkih pločica

kategorija: Vesti | 0

Pri kupovini keramičkih pločica veoma je bitno sagledati njihovu namenu i mesto ugradnje da bi tako izabrana pločica ispunila potrebne uslove u periodu upotrebe.Veoma je bitno znati da li je njena namena za unutrašnje postorije,ili za korišćenje napolju.Ako o tome ne vodimo računa mogu odmah u početku eksploatacije nastati problemi.Zato i postoje uslovi i karakteristike predviđeni standardom SRPS EN 1441,koje pločice treba da ispune.Najvažnije za pločice za spoljašnje oblaganje je otpornost na mraz i upijanje vode.
Pločice predviđene za spoljašnje oblaganje mogu se koristiti i za unutrašnjost objekta,dok obrnuto nije moguće.Razlozi su jasni,jer su uslovi koje treba ispuniti za spoljašnje oblaganje kompleksniji.Slično je i sa podnim i zidnim pločicama,jer podne trpe i opterećenje od kretanja po njima,a i potrebno je da imaju određenu rapavost zbog zaštite od klizanja i pada.Iz tih razloga one mogu da se koriste i za vertikalne zidove,dok obrnuto nije preporučljivo jer se u eksploataciji mogu vrlo brzo oštetiti.

Izbor keramickih plocica