Politika reklamacije

Reklamacija je zakonom regulisani postupak rešavanja prigovora kupca zbog nedostataka na isporučenom proizvodu.

U slučaju da na proizvodu koji ste kod nas kupili postoji izvestan fabrički nedostatak, a koji otežava ili u potpunosti onemogućava korišćenje proizvoda na uobičajeni način, Vaše je pravo da podnesete reklamaciju ABR d.o.o. u cilju otklanjanja navedenog nedostatka.

Kako i gde podneti reklamaciju
U slučaju da ste, po preuzimanju proizvoda, utvrdili da postoji izvestan razlog za reklamaciju, istu možete podneti:

  • Usmeno, u prodajnom objektu gde je sporna roba kupljena;
  • Pismenim putem, na adresu poslovne jedinice u kojoj je proizvod kupljen, ili na adresu Čamurlijski put BB, 18106 Niš;
  • Elektronskim putem, na adresu nabavka@abr.co.rs

Prodavac je dužan da kupcu/klijentu pisanim ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, kao i da izda reklamacioni list. Sve navedene opcije podrazumevaju dostavu fiskalnog isečka na uvid.

Način rešavanja reklamacije potrošača
Prodavac je dužan da u najkraćem roku, koji nikako nije duži od 8 (osam) dana od datuma prijema reklamacije, u pisanoj ili elektronskoj formi odgovori podnosiocu rerklamacije. Navedeni odgovor mora sadržati odluku o prihvatanju, odnosno odbijanju reklamacije, izjašnjenje o zahtevu kupca, kao i konkretan predlog o načinu i roku rešavanja reklamacije. Taj rok ne sme biti duži od 15 (petnaest) dana, odnosno 30 (trideset) dana za tehničku robu i nameštaj, od momenta trenutka prijema reklamacije.

Ovlašćeno lice u ime prodavca je obavezno da postupi u skladu sa odlukom, predlogom, kao i rokom rešavanja reklamacije, pod pretpostavkom da je dobilo prethodnu saglasnost podnosioca reklamacije.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da izađe u susret i udovolji zahtevu potrošača u dogovorenom roku, ovlašćeno lice u ime prodavca je dužno da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača, navede novi rok u kojem će reklamacija biti rešena, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju je dužan da evidentira među primljene reklamacije. Navedeno produžavanje roka, za rešavanje reklamacije, je moguće samo jednom.

Nemogućnost kupca da prodavcu dostavi ambalažu za spornu robu ne može biti razlog za odbijanje otklanjanja reklamacije, kao ni uslov za njeno rešavanje.

Ovlašćeno lice u ime prodavca za prijem reklamacije je rukovodilac organizacione jedinice ABR doo.

Scroll To Top
Close
Close
Proizvodi
0 Lista Želja
0 Korpa
Close

Moja korpa

Shopping cart is empty!

Continue Shopping