Uslovi korišćenja, poslovanja i isporuke

Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli, i da se sa njima slažete u celosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Ceramica.co.rs Vam omogućava korišćenje sadržaja i usluga ovog portala, koje je podložno dole navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge ceramica.co.rs. Korišćenjem bilo kog dela ili usluge portala smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Opšte odredbe

Ceramica.co.rs ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatraće se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Ceramica.co.rs administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Nišu, Srbija. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako odlučite da pristupate ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Ceramica.co.rs može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

Materijal koji prosleđuje korisnik

Lični podaci koje prosledite sajtu ceramica.co.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirani u skladu sa ovim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili slanje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti sa bilo kojim zakonom.

Ceramica.co.rs na ovoj lokaciji ne želi od Vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može raspolagati. Ceramica.co.rs nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju Vaši lični podaci. Njihovu privatnost se ceramica.co.rs obavezuje da će čuvati, neće obelodanjivati, niti prosleđivati trećim licima.
Isključivo osnovni podaci o kupcima/korisnicima se prikupljaju, kao i oni neophodni za poslovanje i informisanje korisnika, a sve u duhu dobrih poslovnih običaja, kao i u cilju pružanja što kvalitetnije usluge.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac – ceramica.co.rs, smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Repubike Srbije.

Naši kupci imaju mogućnost izbora da li žele da se nalaze ili budu obrisani sa mejling liste korišćene za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima su strogo čuvani, i njima imaju pristup isključivo zaposleni ceramica.co.rs, kojima su navedene informacije neophodne za obavljanje posla. Svi zaposleni u ceramica.co.rs (kao i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje pravila zaštite privatnosti.

Ceramica.co.rs zadržava pravo promene sadržaja sajta i cena bez prethodnog obaveštenja.

 

Politika reklamacije

Reklamacija je zakonom regulisani postupak rešavanja prigovora kupca zbog nedostataka na isporučenom proizvodu.

U slučaju da na proizvodu koji ste kod nas kupili postoji izvestan fabrički nedostatak, a koji otežava ili u potpunosti onemogućava korišćenje proizvoda na uobičajeni način, Vaše je pravo da podnesete reklamaciju ABR d.o.o. u cilju otklanjanja navedenog nedostatka.

Kako i gde podneti reklamaciju

U slučaju da ste, po preuzimanju proizvoda, utvrdili da postoji izvestan razlog za reklamaciju, istu možete podneti:

  • Usmeno, u prodajnom objektu gde je sporna roba kupljena;
  • Pismenim putem, na adresu poslovne jedinice u kojoj je proizvod kupljen, ili na adresu Čamurlijski put BB, 18106 Niš;
  • Elektronskim putem, na adresu nabavka@abr.co.rs

Prodavac je dužan da kupcu/klijentu pisanim ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, kao i da izda reklamacioni list. Sve navedene opcije podrazumevaju dostavu fiskalnog isečka na uvid.

Način rešavanja reklamacije potrošača

Prodavac je dužan da u najkraćem roku, koji nikako nije duži od 8 (osam) dana od datuma prijema reklamacije, u pisanoj ili elektronskoj formi odgovori podnosiocu rerklamacije. Navedeni odgovor mora sadržati odluku o prihvatanju, odnosno odbijanju reklamacije, izjašnjenje o zahtevu kupca, kao i konkretan predlog o načinu i roku rešavanja reklamacije. Taj rok ne sme biti duži od 15 (petnaest) dana, odnosno 30 (trideset) dana za tehničku robu i nameštaj, od momenta trenutka prijema reklamacije.

Ovlašćeno lice u ime prodavca je obavezno da postupi u skladu sa odlukom, predlogom, kao i rokom rešavanja reklamacije, pod pretpostavkom da je dobilo prethodnu saglasnost podnosioca reklamacije.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da izađe u susret i udovolji zahtevu potrošača u dogovorenom roku, ovlašćeno lice u ime prodavca je dužno da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača, navede novi rok u kojem će reklamacija biti rešena, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju je dužan da evidentira među primljene reklamacije. Navedeno produžavanje roka, za rešavanje reklamacije, je moguće samo jednom.

Nemogućnost kupca da prodavcu dostavi ambalažu za spornu robu ne može biti razlog za odbijanje otklanjanja reklamacije, kao ni uslov za njeno rešavanje.

Ovlašćeno lice u ime prodavca za prijem reklamacije je rukovodilac organizacione jedinice ABR doo.

 

Odredbe odgovornosti

Ceramica.co.rs, kao prodavac, dužan je da, po svakoj uspešno napravljenoj porudžbini, kupca obavesti o statusu iste, o roku isporuke, kao i da, u slučaju nemogućnosti isporuke, novac vrati i o otkazivanju porudžbine pismenim ili elektronskim putem obavesti kupca.

Obaveza kupca je da se, prilikom korišćenja sajta i kupovine robe preko njega, upozna sa opštim uslovima korišćenja portala.

Po uspešno izvršenoj porudžbini kupca će kontaktirati ovlašćeno lice u ime prodavca, i na imejl adresu poslati predračun po kojem se može izvršiti uplata za željenu robu. Na predračunu u gornjem levom uglu se nalaze računi na koje se uplata može izvršiti, dok se u dnu teksta nalazi poziv na broj koji je potrebno uneti prilikom popunjavanja uplatnice. Nakon uplate preporučujemo da, odgovorom na imejl adresu sa koje ste dobili profakturu, obavestite ovlašćeno lice o statusu. Svaka uplata mora biti realizovana pre isporuke robe.

Ograničenja isporuke

Isporuka robe je ograničena isključivo na teritoriju Republike Srbije. Iz praktičnih razloga isporuka određenog tipa robe nije moguća, i ona se može isključivo preuzeti lično, uz dogovor, u našim maloprodajnim objektima ili u velikoprodaji u Dobanovcima.

Isporuka online porudžbina vrednosti preko 5000 dinara je besplatna na teritoriji gradova: Niša, Pirota, Aleksinca i užoj teritoriji grada Beograda.

U slučaju da isporuku vrši Ceramica.co.rs:

– Isporuka se vrši određenim danom, koji određuje Ceramica.co.rs.

– Roba se isporučuje na naznačenu poštansku adresu, a kupac organizuje i snosi troškove istovara iste.

– Prilikom preuzimanja robe ista se pregleda, kupac daje izjavu da roba nije fizički oštećena i potpisuje otpremnicu i zapisnik.

U slučaju da isporuku vrši kurirska služba:

– Kupac organizuje i snosi troškove istovara robe.

– Cena isporuke varira zavisno od težine paketa i destinacije.

– Otpakivanje i provera robe u prisustvu kurira nisu mogući.

– Po prijemu robe, žalbe na oštećenja nastala prilikom transporta kurirskom sluzbom kupac može napraviti u roku od 24 h od momenta prijema.

Po izvršenoj porudžbini, porudžbina ulazi u obradu, i o završetku ovog procesa kupac će biti obavešten putem telefona ili imejla.

Način plaćanja je virmanski ili elektronskim putem. Izvršenjem porudžbine kupac potvrđuje da je pročitao i razumeo uslove korišćenja, poslovanja i isporuke.

NAPOMENA: Isporuka se obavlja do ulaza u objekat, odnosno do mesta kojem transportno vozilo može neometano prići. Kupac je dužan da obezbedi ljudstvo za istovar. U slučaju vraćanja robe povraćaj sredstava kupcu se može izvršiti isključivo na račun kupca.